Längtans Land
LangtansLand202209190281_web
LangtansLand202209190587_web
LangtansLand202209190322_web
LangtansLand202209190223_web
LangtansLand202209190465_web

Längtansland
Av: Greta Sundberg

Regi: Isak Hjelmskog


Sex ungdomar med olika sätt att uppfatta världen och det som sker möts, funderar, drömmer och längtar i denna högstadiepjäs om landsbygd och stad, om framtid och vägval, men också om existentiella spörsmål: varför lever vi och vad gör vi med den korta tid vi har tillsammans här på jorden?


Roll: Aisha, Laura och Dennis


Foto: Kicki Nilsson/ICON Photography


Teater Martin Mutter 2022-2023

"Särskilt Dennis, epakillen som dricker hembränt och missar skolan för att hjälpa pappa på gården, framställs både nyanserat och med stor sympati"

-Nerikes Allehanda